Förstudie

Genom våra förstudier samlar vi fakta och analyserar era styrkor och svagheter som arbetsgivare, hur er kund och/eller kandidatresa håller sig mot förväntningarna från era kunder/kandidater, er unika position som gör att ni står ut mot era konkurrenter och mappar det mot er kultur och er strategiska riktning. Insikterna används för att ni ska kunna bli pricksäkra i kommunikation och åtgärder.

Arbetsplats

Utifrån era medarbetares historier föreslår och genomför vi åtgärder som gör er arbetsplats attraktivare för existerande medarbetare och kandidater, och tydligare för era kunder vad ni arbetar mot.

Kund- och kandidatresa

När en kandidat söker jobb eller en kund gör ett köp går hen igenom ett antal steg. Genom att få en överblick av de olika stegen och hur ni möter kunden/kandidaten i dessa steg kan vi genomföra åtgärder som både gör och får er att uppfattas som en attraktivare arbetsplats.

Kommunikationsramverk

Ett övergripande kommunikationskoncept som vilar på er unika position gör att ni genomgående i all kommunikation kan kommunicera er fördel gentemot era konkurrenter. Våra djärvaste kunder vet att ett kommunika- tionskoncept som tilltalar medarbetare, kunder och kandidater ger bäst effekt.

Kommunikationsuttag

Kommunikation till marknaden ska generera ett värde till den vi kommunicerar till, för att göra skillnad för dig och för den ni riktar er till. Vi utgår alltid från det vi vill uppnå och vem vi vill nå, och det avgör vilken typ av kanal och kommunikation vi skapar. Oavsett om det är en kampanj i sociala medier, pressbearbetning, influencersamarbete eller att använda egna kanaler.